Zespół biura detektywistycznego „SOS PRESBYTERY” tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w niesieniu pomocy osobom na terenie Polski i zagranicy dotkniętym problemami, które z reguły nie leżą w „strefie zainteresowania” oficjalnych instytucji i organizacji.

Nasz zespół stanowią osoby będące skutecznymi menadżerami do spraw zarządzania ryzykiem i eliminowania problemów dotykających w szeroko pojętym zakresie osoby prywatne oraz firmy,posługując się w swoich działaniach wysokiej jakości sprzętem służącym do rejestracji dźwięku,obrazu lub pozycjonowania.Zapewniamy również ochronę osób, nadzór i kontrolę nad logistyką zleconych przedsięwzięć, wywiad gospodarczy nt podmiotów ubiegających się o zawarcie kontraktów oraz pomoc w niewierności w związkach partnerskich. Świadczymy ponadto fachową poradę we współpracy z kancelariami adwokackimi.

Zadzwoń:

+48 534 226 117