Sytuacje mogące działać na naszą niekorzyść zdarzają się często i dotyczyć mogą każdej sfery naszego życia.

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami z zakresu prawa cywilnego,rodzinnego ,karnego i skrabowego proponując naszym Klientom fachową poradę w wielu aspektach:

-regulacji spraw majątkowych

-kwestii dziedziczenia i spraw spadkowych

-poszukiwania zaginionych oraz ukrywających się osób,

-spraw karnych w każdej fazie począwszy od postępowania przygotowawczego a na przewodzie sadowym kończąc,

-pomocy w zebraniu dowodów na potrzeby postępowań przygotowawczych oraz przed sądem , zarówno osobom chcącym dowieść swojej niewinności jak i działając na rzecz osób pokrzywdzonych.