Do jednych z trudniejszych czynności w pracy detektywów są działania zmierzające do odnalezienia lub ustalenia miejsca pobytu osób zaginionych,uprowadzonych lub ukrywających się .Jest wiele powodów  zaginięć osób – począwszy od uprowadzeń kryminalnych,poprzez zaginięcia spowodowane chorobą,wypadkiem losowym lub śmiercią w nieznanych okolicznościach na ukrywaniu się z różnych powodów kończąc.

Dlatego też Agencja Detektywistyczna”Presybytery” do realizacji zleceń zmierzających do odnalezienia lub ustalenia miejsca pobytu osób uprowadzonych lub zaginionych kieruje najbardziej doświadczonych detektywów specjalizujących się w tego typu zadaniach.

Czynności przeprowadzane w toku prowadzonego Zlecenia:

-natychmiastowe podjęcie czynności poszukiwawczych,

-dokładne oględziny  ostatniego miejsca pobytu osoby zaginionej,

-czynności zmierzające do ustalenia osób,miejsc i zdarzeń mających związek z zaginięciem     poszukiwanej osoby,

-analiza harmonogramu dnia osoby zaginionej,

-rozpytanie osób z najbliższego otoczenia zaginionego,

-skrupulatna analiza ewentualnych przyczyn i hipotez zaginięcia

-stały kontakt ze Zleceniodawcą

-wykorzystanie dostępnych środków technicznych mogących pomóc w ustaleniu miejsca pobytu osoby zaginionej

Agencja Detektywistyczna”Presbytery” prowadzi również czynności związane z tzw. porwaniami rodzicielskimi,odnajdujemy dawno niewidzianych krewnych i znajomych,prowadzimy działania zmierzające do ustalenia miejsca pobytu przetrzymywanych wbrew swojej woli osób poza granicami kraju np.siłą odebrane dzieci przez jednego z rodziców lub partnerki (żony) z dziećmi.

Pomogamy również w bezpiecznym sprowadzeniu tych osób do miejsca zamieszkania.

Ponadto specjalizujemy się również w odnajdywaniu dłużników skutecznie ukrywającymi się na terenie Polski lub innych państw.