Poczucie zagrożenia bezpieczeństwa osobistego wg notowań sukcesywnie wzrasta w ostatnich latach,zarówno wynikające z bezpośredniego zagrożenia doraźnymi napadami bandyckimi,szantażami grup przestępczych jak również ze strony byłych partnerów.

Agencja Detektywistyczna”Presbytery” oferuje ochronę osób oraz całych rodzin ,dysponując specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, posługujących się odpowiednimi środkami,skutecznie zarządzającymi ryzykiem eliminując problemy związane z zagrożeniem Klientów.

W zakresie czynności związanych z ochroną osób oferujemy:

-ochronę stałą i doraźną,

-całodobową oraz obejmującą pewne zdarzenia i sytuacje,

-ochronę osób prywatnych ,całych rodzin,poszczególnych jej członków oraz osób w trakcie wykonywania obowiązków służbowych i biznesowych oraz urlopów,

-ochronę w miejscu zamieszkania,pracy w drodze do szkoły,

Agencja Detektywistyczna”Presbytery”  prowadzi swoje działania związane z ochrona osób na terenie całego kraju a także za jego granicami.